63/323 Đường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline 0967882206
Tầm quan trọng của truyền thông thương hiệu

Tầm quan trọng của truyền thông thương hiệu

Truyền thông thương hiệu là một khía cạnh quan trọng của việc xây dựng một thương hiệu với những  nhận thức đầy đủ về...

19/06/2018 Kiến thức thương hiệu
Xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ: 5 câu hỏi chính

Xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp nhỏ: 5 câu hỏi chính

Phát triển một chiến lược thương hiệu sẽ giúp bạn xác định triết lý cốt lõi và lý do tồn tại của công ty bạn,...

19/06/2018 Kiến thức thương hiệu
3 lý do chiến lược thương hiệu của bạn nên được thiết kế theo định hướng

3 lý do chiến lược thương hiệu của bạn nên được thiết kế theo định hướng

Chúng tôi biết rằng thiết kế đưa ra lời khuyên về quy mô trong lợi ích của một doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi chỉ có...

19/06/2018 Kiến thức thương hiệu
6 lý do Doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu

6 lý do Doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu

Bạn đã đưa ra bao nhiêu ý tưởng cho thương hiệu doanh nghiệp của mình? Đọc sáu lý do tại sao xây dựng thương hiệu...

05/06/2018 Kiến thức thương hiệu
Ý nghĩa màu sắc trong logo

Ý nghĩa màu sắc trong logo

Màu sắc trong logo cũng có những ý nghĩa riêng? Hiểu được những ý nghĩa để thực hiện các bước thiết kế theo đúng với...

05/06/2018 Kiến thức thương hiệu

sửa máy tính hải dương